Oświadczenie prawne

Niniejsza treść reguluje korzystanie ze strony internetowej o adresie: http://modispoland.com (dalej zwanej „Serwisem”, „Witryną” lub „Stroną internetową”) prowadzoną przez Modis Polska Sp. z o.o.  (dalej zwaną „Modis”).

Korzystając z  Witryny użytkownik wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki użytkowania Serwisu i  zobowiązuje się do przestrzegania ich zasad. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o natychmiastowe opuszczenie Witryny.

Treści i usługi udostępniane za pomocą Strony internetowej są  regulowane specjalnymi warunkami, które użytkownik akceptuje przy każdorazowym uruchomieniu treści lub usługi (np. podczas korzystania z formularza aplikacyjnego).

Niniejsza Strona internetowa jest przeznaczona i kierowana do mieszkańców Polski. Wszelkie materiały reklamowe i oświadczenia w niej zawarte są ważne jedynie na terenie Polski.

Wyłączenie odpowiedzialności

Modis nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa oświadczenia, co do dokładności, czy kompletności treści Strony internetowej ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez link. Ani Modis, ani żaden z podmiotów stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikłe, pośrednie lub wynikające z kary szkody powstałe w wyniku dostępu do lub wykorzystania treści  Strony internetowej ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez link. 
Modis zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi, którą świadczy na niniejszej Stronie internetowej bez wcześniejszego uprzedzenia. Modis nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Strona internetowa lub jej poszczególne elementy będą niedostępne w dowolnym momencie lub w dowolnym okresie.

Odsyłacze do innych witryn

Strona internetowa może zawierać linki do innych witryn. Modis nie odpowiada za stosowane tam praktyki w dziedzinie poufności czy za dostępne tam treści. Zalecamy dokładne zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych wszystkich odwiedzanych przez Państwa witryn.

Dane osobowe

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych podlega naszej Polityce prywatności, która jest szerzej opisana w dalszych punktach.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej związane ze Stroną internetową

Wszelkie nazwy, logo i znaki pojawiające się na  Stronie internetowej są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi posiadanymi lub używanymi na mocy licencji Modis lub jego podmiotów stowarzyszonych lub zależnych na terenach, gdzie Modis funkcjonuje. Nazwy, logo i znaki handlowe firm trzecich, spoza Grupy Adecco, do której należy Modis są wykorzystane na  Stronie internetowej jedynie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga zgody prawnego właściciela. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści Strony internetowej jest stanowczo zakazane, chyba że treść niniejszego Oświadczenia prawnego lub Strony internetowej stanowi inaczej. 
Wszystkie materiały zamieszczone na Stronie internetowej są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do tych materiałów przysługują wyłącznie Modis lub właściwym autorom. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Modis lub innego podmiotu praw autorskich. Zabronione jest, w szczególności, bez zezwolenia Modis, umieszczanie jakiegokolwiek z tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno – graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na Stronie internetowej są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń, na terenach, gdzie oferowane są usługi jest Modis oraz podmioty, które uzyskały stosowne zezwolenie. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na Stronie internetowej.

Polityka prywatności

Modis zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkowników Serwisu.

Niniejsza Polityka określa, jakie dane osobowe są uzyskiwane od użytkowników oraz do jakich celów wykorzystywane.

Serwis http://modispoland.com umożliwia użytkownikom zapoznanie się z usługami świadczonymi przez Modis, wyszukiwanie i aplikowanie na oferty pracy oraz otrzymywanie ogłoszeń o pracę zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Jakie informacje zbieramy od użytkowników

 • Preferencje użytkowników dotyczące otrzymywanych od Modis ofert pracy.
 • Informacje kontaktowe do celów marketingowych przy użyciu email, sms lub kontaktu telefonicznego, z czego użytkownik w każdym momencie będzie miał możliwość zrezygnować.
 • Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres email, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 • Korespondencja z użytkownikiem, w przypadku nawiązania kontaktu z firmą Modis.
 • Akceptacje niniejszej polityki prywatności, które to zbierane są od użytkowników odpowiadających na ofertę pracy przy pomocy formularza aplikacyjnego znajdującego się w Serwisie.
 • Informacje dotyczące odwiedzin na Witrynie, w tym dane o ruchu na stronie, lokalizacji, logów serwera i innych danych komunikacyjnych oraz zasobów, z których użytkownik korzysta.
 • Informacje w formie zagregowanej o wszystkich użytkownikach Serwisu, w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania ze Strony internetowej oraz poprawy jakości publikowanej treści. Zbierane informacje nie zawierają żadnych indywidualnych danych pozwalających na identyfikację.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka), co zostało szerzej opisane w dalszej części dokumentu.

Do czego wykorzystujemy zebrane informacje

Wszelkie informacje o użytkownikach będą zbierane i przetwarzane przez Modis jedynie w celu:

 • Dopasowania wyników wyszukiwania ofert pracy w zależności od preferencji użytkownika.
 • Informowania poprzez email, sms lub kontakt telefoniczny o ofertach pracy i w celu przekazywania komunikacji marketingowej.
 • Dostarczenia innych usług t.j. newsletter, informacje o wydarzenia lub szkoleniach, które możemy zaoferować użytkownikom.
 • Stworzenia, opublikowania lub polepszenia jakości treści dopasowanej do potrzeb użytkowników.
 • Upewnienia się, że treść zawarta w Serwisie jest prawidłowo wyświetlana na urządzeniach użytkowników Serwisu.
 • Umożliwienia użytkownikom korzystania z interaktywnych elementów dostępnych w Serwisie.
 • Ciągłego udoskonalania Serwisu oraz podległych mu programów tak by mogły lepiej służyć jego użytkownikom.

Udostępnianie i przekazywanie danych

Dane personalne będą przechowywane w bazach danych Modis. Dostęp do tych danych mają tylko upoważnieni pracownicy Modis w Polsce.

Aby zapewnić naszym użytkownikom najwyższy poziom usług i / lub ofert zatrudnienia, może okazać się konieczne przekazanie dostępu do danych zewnętrznym dostawcom lub partnerom firmy Modis. Jednakże to przekazanie danych może wystąpić tylko w następujących okolicznościach:

 • Naszym Klientom w formie CV, listu motywacyjnego czy innych dokumentów wymaganych od kandydatów zgodnie z przepisami prawa w toku rekrutacji na oferowane stanowiska pracy.
 • Dla podwykonawców: w odpowiednich okolicznościach może okazać się konieczne zaangażowanie lub zatrudnienie innych podmiotów fizycznych do wykonywania zadań dla Modis. Przykłady mogą obejmować funkcje administracyjne związane z naszą działalnością. Podwykonawcy będą mieli dostęp tylko do danych niezbędnych do wykonywania zleconych im  zadań i nie będą uprawnieni do wykorzystywania tych danych do żadnych innych celów niż wykonanie zleconych działań. Podwykonawcy zostaną zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa regulującego przetwarzanie danych osobowych oraz do zachowania w poufności danych osobowych do których uzyskają dostęp.
 • Dla organów ścigania: jeżeli będzie to uzasadnione odpowiednimi przepisami prawa.

Funkcja: przekaż znajomemu

Jeśli użytkownik skorzysta z funkcji „Przekaż znajomemu”, która pozwala na wysłanie oferty pracy na wybrany przez użytkownika adres email, użytkownik potwierdza tym samym, że użył danych personalnych odbiorcy, w tym imienia, nazwiska i / lub adresu email za jego zgodą.

Biezpieczeństwo danych

Jako administrator dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane użytkowników Serwisu, jednakże przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do Serwisu lub partnerów zewnętrznych; każde przesłanie danych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Po otrzymaniu informacji i/lub przeniesieniu jej do partnerów zewnętrznych, zachowamy ścisłe procedury i środki zabezpieczające, aby zapobiec przed nieautoryzowanym dostępem.

Dostęp do własnych danych

Każdy użytkownik może w dowolnym momencie skorygować lub usunąć swoje dane personalne i/lub wycofać zgodę na przetwarzanie danych wysyłając do Modis stosowną informację na adres: rekrutacja@modis.com

Informacja o plikach cookies

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Pliki cookie dzielą się na tymczasowe – pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i cookie z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane przez przeglądarkę na dłużej.

Samo wysłanie cookie do przeglądarki w żaden sposób nie narusza prywatności użytkownika. Informacje zawarte w cookie wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Wyłączenie obsługi cookie w przeglądarce, z której korzysta użytkownik Witryny może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. 
Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących użytkowników jako osoby indywidualnej.

Niniejsza Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (dalej zwany “Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia Witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z  Witryny  użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez Modis w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach www.modispoland.com i stronach z nią powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google.

 

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej szczegółów na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google.

 

Poniżej szczegółowo opisujemy cele pozyskiwania w serwisie plików cookies oraz ich rodzaje i  przeznaczenia.

1.     Pliki cookies w Serwisie stosowane są w celu:

 1. Optymalizacji korzystania ze stron internetowych Modis przez użytkowników oraz dostosowania zawartości stron internetowych do ich preferencji. Pliki te w szczególności pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika;
 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron;
 3. Rozpoznawania źródła, z jakiego użytkownik trafił na stronę internetową Modis.

2.     W serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:

 1. Sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. Stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 3. Cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 4. Trackingowe – ciasteczka te przechowują informacje niezbędne do ustalenia źródła pochodzenia ruchu internetowego i łączenia z zachowaniem użytkownika na stronie. Dane zbierana są anonimowo. Informacje gromadzone w tych ciasteczkach służą do badania efektywności źródeł ruchu internetowego w ramach prowadzonych przez Modis kampanii internetowych i działań marketingowych.
 5. Analityczne – ciasteczka te instalowane są przez różnego rodzaju systemy analityczne badające statystyczne i ilościowe zjawiska na stronach Modis związane z przepływem i zachowaniem użytkowników. Dane w nich zawarte są gromadzone i przetwarzane są w sposób anonimowy i wykorzystywane są przez systemy analityczne w celu optymalizacji stron Modis. Czas trwania tych ciasteczek jest ustalany sesyjne lub na inny okres.

3.     Pliki cookies na stronach Serwisu nie zbierają danych osobowych.

4.     Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić utrzymanie preferencji użytkownika, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.