Contact

Contact Modis Poland

To speak to a recruiting expert about you recruitment needs or your next   career move get in touch today.

 

Contact details:

E-mail: office@modis.com

Tel: +48 12 292 39 16

 

Modis has two offices in Poland:

Cracow

Buma Square – entrance no.: 15

ul. Wadowicka 6

30-415 Cracow

Google map link

 

 

Warsaw

ul. Pl. Europejski 2

00-844 Warsaw

Google map link

 

 

Company details:

Modis Polska Sp. z o.o., Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, NIP: 679-293-56-36, Regon: 120443078, Zarejestrowana przez: Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000280324. Kapitał zakładowy: 3 550 000,00 PLN.